Your browser does not support JavaScript!
運動與健康中心
歡迎光臨國立臺東大學運動與健康中心
餐飲衛生管理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
依行政院環保署依廢棄物清理法第二十一條規定
自95年7月1日起
學校內餐廳內用禁止使用免洗餐具
外帶禁止使用塑膠類免洗餐具
禁止提供厚度未達0.06公厘之塑膠袋
禁止免費提供厚度達0.06公厘之塑膠袋
敬請各位教職員生配合相關規...
※ 校內餐飲介紹如附件,請參閱 ※